Ernstige klachten van angst, spanning ensomberheid bij zwangere vrouwen hebbeneen ongunstige invloed op de zwangerschap,de bevalling en op de ontwikkeling en hetgedrag van de kinderen. Vrouwen met ernstigepsychische klachten tijdens de zwangerschaphebben een slechtere zelfverzorging, onttrekkenzich vaker aan prenatale controles, rokenvaker en gebruiken meer alcohol en drugs[1].Door de ongunstige invloeden van verhoogdemoederlijke stresshormoonspiegels op dekinderen is de kans op aangeboren afwijkingen[2] groter. Dit geldt ook voor psychiatrischestoornissen later in het leven[3, 4]. Om dezekwetsbare groep zwangere patiënten eenspecifieke en intensieve behandeling te biedenis er in het Erasmus MC te Rotterdam begonnenmet een psychiatrische dagbehandeling. Wijstellen u aan drie vrouwen voor en hopen demeerwaarde van een dergelijke behandelingboven reguliere behandelingen te illustreren.