In Engeland bestaat een groeiend besef dat gezondheidsbevordering een steeds grotere rol gaat spelen in de zorgverlening van verloskundigen. Er wordt van hen verwacht dat ze, naast de routinematige zorg, begeleiding en ondersteuning gaan bieden bij onderwerpen als stoppen met roken, bewegen, gewichtscontrole en huiselijk geweld. Deze begeleiding moet uiteindelijk leiden tot reductie van gezondheidsverschillen bij zwangere vrouwen.

Uit onderzoek komt naar voren dat verloskundigen mogelijk onvoldoende kennis, vaardigheden, maar ook weinig self-efficacy hebben om gevoelige onderwerpen als obesitas en leefstijl met zwangeren te bespreken. De Sheffield Hallam University is daarom, in samenwerking met het Health and Social Care Research Centre, een onderzoek gestart naar het kennisniveau en vaardigheden van verloskundigen in het bespreken van public health onderwerpen. De universiteit bevindt zich in een streek waarbij zwangeren met obesitas, die blijven roken en kinderen krijgen met een laag geboortegewicht significant meer voorkomen dan in de rest van Engeland. In Engeland rookt gemiddeld 12% van de zwangere vrouwen, in delen van Sheffield is dit 25%. Ter vergelijking: in Nederland blijft 6,3% van alle vrouwen roken tijdens de zwangerschap. In Engeland is ruim 20% van de zwangere vrouwen obees. De prevalentie van obesitas bij zwangere vrouwen in Nederland is 15,1%.