In deze rubriek over de LVR2 van de Neef et al. wordt getracht met behulp van de LVR2-data te onderzoeken of de ’epiduraal’ geassocieerd is met een kunstverlossing, en wordt aangekondigd dat de stichting PRN de diverse risicofactoren voor een vaginale kunstverlossing verder gaat analyseren. Wij willen bij deze wijzen op het artikel van Leushuis et al. gepubliceerd in de BJOG van 2009. In deze studie worden de gekoppelde LVR1&2- en LNR-data over de periode 2000-2005 van 389.086 Nederlandse vrouwen met een aterme normale eenlingzwangerschap in hoofdligging multivariabel geanalyseerd voor factoren geassocieerd met de niet vorderende uitdrijving. Vrouwen met een sectio in de anamnese en foetale nood tijdens de uitdrijving waarvoor een ingreep noodzakelijk bleek, waren uitgesloten van analyse.