In dit tijdschrift zijn recent meerdere bijdragen verschenen met meningen en suggesties over de wijze waarop omgegaan kan worden met wensen die niet overeenkomen met de gangbare praktijk. Gelukkig zijn de verschillende betrokkenen in Nederland in gesprek met elkaar en constructief aan het nadenken hoe met respect voor ieders autonomie goede zorg gegarandeerd kan blijven.

In het buitenland bestaat een veel meer gepolariseerd beeld. Exemplarisch en lezenswaardig is een in 2013 verschenen artikel in het American Journal of Obstetrics and Gynecologyvan de hand van Frank Chervenak met medeauteurs uit de USA, UK en Duitsland. In dit artikel wordt ten strijde getrokken tegen alle thuisbevallingen en in het bijzonder tegen thuisbevallingen waarbij sprake is van een tweedelijnsindicatie.