Onder caseload midwifery verstaan we in Nederland een kleinschalige vorm van praktijkvoering waarbij een verloskundige een beperkt aantal baringen begeleidt (drie tot vier per maand), haar eigen cliënten heeft of in elk geval daar de primaire zorgverlener voor is, waardoor een betere continuïteit van zorg ontstaat. Gunstige effecten van een dergelijke vorm van verloskundige zorg zijn aangetoond in een Cochrane Review [1]. In Nederland heeft Yvonne Fontein onderzoek gedaan naar het effect van de praktijkgrootte. Zij vond minder interventies en meer cliënttevredenheid in praktijken met ten hoogste twee verloskundigen [2]. In Australië werd in een randomised controlled trial (RCT) aangetoond dat caseloadmidwifery bij laag-risico zwangeren leidt tot minder interventies [3].Al met al laat de trial zien dat caseload midwifery niet tot slechtere uitkomsten leidt en in Australië tot goedkopere zorg en op een aantal punten mogelijk gunstiger is. Het is te hopen dat de auteurs binnenkort ook de cliënttevredenheid en de ervaringen van de zorgverleners zullen rapporteren.