Eén van de Millenniumdoelen is het terugdringen van moedersterfte. Om te weten in hoeverre dit doel bereikt is, zijn betrouwbare cijfers nodig over de maternal mortality ratio’s (MMR) van alle landen. Helaas hebben vele landen geen voldoende betrouwbaar registratiesysteem voor geboorte en sterfte, waardoor de schattingen van de MMR’s weinig precies zijn en moeilijk is vast te stellen ofde moedersterfte in een land daadwerkelijk gedaald is. Dit artikel beschrijft de implementatie van een nieuw systeem om de moedersterfte in Marokko in kaart tebrengen [1].