Zwangeren met overgewicht en obesitas in de eerstelijns verloskundige praktijk vormen het onderwerp van promotieonderzoek van Darie Daemers. Darie is verloskundige en docent aan de academie in Maastricht. In 2012 werd in Midwifery het eerste deel van haar onderzoek gepubliceerd: hoe vaak komt overgewicht en obesitas voor in de eerstelijns praktijk in Nederland en hoe verhoudt de gewichtstoename tijdens de zwangerschap zich tot de body mass index (BMI).De onderzoekers stellen vast dat de patronen in gewichtstoename in relatie tot de BMI divers zijn. Zij vragen zich af of de implementatie van de IOM-normen voor gewichtstoename in een eerstelijns verloskundige praktijk in Nederland wel gerechtvaardigd is. Ten eerste betwijfelen de onderzoekers of de ongunstige uitkomsten bij obese zwangere vrouwen ook gelden voor vrouwen zonder comorbiditeit. In de Nederlandse verloskundige praktijk zijn namelijk geen obese vrouwen met comorbiditeit onder controle. Vervolgens merken zij op dat gewichtstoename beïnvloed wordt door allerlei factoren; het streven naar de IOM-normen zal een behoorlijke impact hebben op levens van vrouwen en ook extra inzet vragen van verloskundigen en andere zorgverleners. De onderzoekers pleiten dan ook naar meer onderzoek naar de relatie tussen BMI klassen, gewichtstoename en perinatale uitkomsten in de huidige en opeenvolgende zwangerschappen. Voor- en nadelen van de IOM normen voor gezonde zwangere vrouwen zonder comorbiditeit zouden eerst zorgvuldig overwogen moeten worden voordat over gegaan wordt tot implementatie van de IOM-normen.