Deze Australische kwalitatieve studie had als doel om de ervaringen van verloskundigen tijdens de eerste jaren van hun loopbaan te exploreren en organisatorische, persoonlijke, omgevings- en stressfactoren te identificeren die hun arbeidsparticipatie beïnvloeden.

De onderzoekers verrichtten in 2015 telefonische individuele interviews met verloskundigen 7-8 jaar na hun afstuderen. De deelnemers waren 28 verloskundigen die aan een Australische universiteit waren afgestudeerd in 2007 en 2008 en beschikten over een “direct entry” of een “post-verpleegkunde” diploma in verloskunde.

Uit de kwalitatieve content analyse komen drie thema’s: zinken en zwemmen, een ondersteunende helpende hand nodig hebben, verloskundige zijn… maar.

De meeste deelnemers ervaren de transitie naar verloskundige zijn als overweldigend, vooral bij het verlenen van intrapartum zorg. Tevredenheid met het werk houdt sterk verband met het hebben van een goed ontwikkelde verloskundige-vrouw relatie in de zorg en het vak ten volle kunnen uitoefenen, bijvoorbeeld in continuïteit van zorgmodellen.

Ontevredenheid vloeit voort uit klachten over beloning en erkenning, inflexibiliteit van roostering, hoge werkdruk en slechte benadering door het management. Ervaringen met pestgedrag en minachting komen zeer veel voor op de werkvloer. Verloskundigen die besluiten te blijven werken in hun beroep doen dat niet wegens de afwezigheid van de factoren die ontevredenheid veroorzaken, maar ondanks deze negatieve factoren. De relatie die ze ervaren met de vrouwen houdt hen in het beroep.

De onderzoekers concluderen dat het van cruciaal belang is strategieën te ontwikkelen om de arbeidsvreugde en professionele ontwikkeling van startende verloskundigen te vergroten. Mogelijk helpende strategieën in de eerste werkzame jaren van verloskundigen zijn voortdurende ondersteuning en bevordering van psychologisch welzijn voor verloskundigen, flexibel roosteren, en aanpakken van pestgedrag op de werkplek. Het werken in continuïteit van zorgmodellen zou bevorderen dat verloskundigen relaties met de vrouwen kunnen ontwikkelen en hun vak ten volle kunnen uitoefenen.