Het doel van dit onderzoek was om te evalueren of er een verband is tussen roken tijdens de zwangerschap en het ontstaan van zwangerschapsdiabetes. De onderzoekers in Israël analyseerden hiervoor data uit het ‘Pregnancy Risk Assessment Monitoring System’ die tussen 2009 en 2015 zijn verzameld.

Uitkomstmaten waren: zelf gerapporteerde zwangerschapsdiabetes en verandering in rook-status tijdens de zwangerschap (niet-roker, gestopt met roken, afname in roken, hetzelfde blijven roken of juist meer gaan roken). De onderzoekers corrigeerden in de multivariabele logistische regressieanalyses voor maternale leeftijd, etniciteit, BMI-categorie voorafgaand aan de zwangerschap (ondergewicht, normaal gewicht, overgewicht, obesitas) en gewichtstoename tijdens de zwangerschap (inadequaat, normaal, excessief), overall en er werd gestratificeerd naar BMI voorafgaand aan de zwangerschap en gewichtstoename tijdens de zwangerschap (subgroepen).

De onderzoekers includeren 222.408 vrouwen uit het systeem; 5,3% van hen (n=12.897) heeft zwangerschapsdiabetes. De meeste vrouwen (48,1%) hebben een normaal BMI voorafgaand aan de zwangerschap en 43,1% van de vrouwen laat een excessieve gewichtstoename zien tijdens de zwangerschap. Vrouwen die doorroken tijdens de zwangerschap en die hetzelfde aantal sigaretten blijven roken of meer sigaretten gaan roken, hebben meer kans op zwangerschapsdiabetes (OR: 1.46;1.25-1.71). Ook vrouwen die minder gaan roken, hebben een grotere kans op zwangerschapsdiabetes (OR: 1.22;1.08-1.38). Hetzelfde blijven roken of meer gaan roken heeft verband met een hoger risico op zwangerschapsdiabetes in alle subgroepen van BMI voorafgaand aan de zwangerschap en gewichtstoename tijdens de zwangerschap.

De auteurs concluderen daarom dat roken tijdens de zwangerschap verband heeft met een hogere kans op zwangerschapsdiabetes, ook na correctie voor bekende risicofactoren en na stratificatie voor BMI voorafgaand aan de zwangerschap en gewichtstoename tijdens de zwangerschap.

Terugdringen van roken tijdens de zwangerschap kan mogelijk bijdragen aan het terugdringen van het risico op zwangerschapsdiabetes. Wellicht is dit een extra reden om het stoppen met roken bij zwangere vrouwen te bevorderen.