Remifentanil staat momenteel sterk in de belangstelling
als nieuwe mogelijkheid voor medicamenteuze pijnbehandeling
tijdens de baring. Hier zijn diverse redenen
voor aan te voeren. Enerzijds is de belangstelling voor en
de vraag naar pijn behandeling tijdens de baring flink toegenomen,
anderzijds zijn er maar een beperkt aantal
methoden en middelen beschikbaar voor medicamenteuze
pijnbehandeling tijdens de baring.