Eind november 2011 werden, tijdens een drukbezocht symposium in Lunteren, de bevindingen uit de eerste landelijke perinatale audit gepresenteerd. Er is positief nieuws: de perinatale sterfte in Nederland neemt af,
de inzet en betrokkenheid van de deelnemers aan de audit zijn groot en uit de lokale audits komen concrete aanwijzingen voor verbeteringen.

Het PAN-rapport doet een aantal aanbevelingen om het auditproces te optimaliseren en te waarborgen. Een
belangrijke constatering betreft het oppakken van de geformuleerde verbeteracties. Hoe zorg je ervoor dat
deze uitgewerkt en opgevolgd worden? Daarvoor is coördinatie nodig en kunnen leidinggevenden, kwaliteitsfunctionarissen in ziekenhuizen en ROS’en een rol spelen, aldus de PAN. Voor de audits in 2012 streeft de PAN naar meer volledigheid in het aantal besproken casus en in de verzamelde informatie. De focus blijft voorlopig op de aterme sterfte liggen. Op basis van de ervaringen tot nu toe, zijn aanvullende vragen ontwikkeld rond vier thema’s: 24/7 beschikbaarheid, transportproblemen, interventie (te afwachtend beleid) en groeivertraging. Aan zorgverleners die bij perinatale sterfte in 2012 gegevens invullen in het PARS zal extra informatie over deze onderwerpen worden gevraagd.