Om vrouwen een tevreden gevoel over hunbevalling te geven, is een gevoel van controlebelangrijk. Dit kan onder meer worden versterktdoor vrouwen zelf een bevallingshouding telaten kiezen. Hiervoor dienen ze wel goedvoorgelicht te worden over de mogelijkeconsequenties. Ank de Jonge e.a. hebbendaarom onderzocht of er verschillen zijn inperineumletsel afhankelijk van de gekozenbevallingshouding.