Voor preventie van wiegendood zijn drie activiteiten noodzakelijk:

  1. onderzoek van alle wiegendoodgevallen die zich nog voordoen met aandacht voor mogelijke risicofactoren (meldingen aan de Landelijke Werkgroep Wiegendood 06-51293788, desgewenst anoniem);
  2. voorlichting aan ouders en professionals over de beste preventie (met name door verloskundigen, kraamverzorgenden en consultatiebureauteams);
  3. 3. periodiek onderzoek naar de frequentie (prevalentie) waarin de verschillende risicofactoren zich in de bevolking voordoen.

In dit artikel worden de kernresultaten weergegeven van de landelijke peiling die in november/december 2005 werd uitgevoerd.