De vakgroep Midwifery Science AVM (sinds 2007) vormt een interdisciplinaire groep onderzoekers met expertise in fysiologische verloskunde, geneeskunde, gezondheids-wetenschappen, sociologie, ethiek, psychologie, antropologie, epidemiologie en methodologie en statistiek. De groep draagt bij aan verwetenschappelijking van het onderwijs en uitbreiding van het kennisdomein van de fysiologische verloskunde. Twee samenhangende onderzoekslijnen leggen een basis voor betere verloskundige zorg. De lijn ’cliëntkenmerken‘ ontwikkelt vooral inzichten in de invloed van fysieke, psychische en sociale cliëntkenmerken op de verloskundige zorgverlening. De lijn ’public health‘ benadrukt adequate risicoselectie, begeleiding en interventies die het fysiologische proces ondersteunen en bevorderen [1]. Doordat docenten ook onderzoek doen kunnen zij aan studenten de relevantie van onderzoek goed overbrengen, en krijgt de implementatie van onderzoeksresultaten in het onderwijs de volle aandacht.

Het onderzoek wil bijdragen aan het verbeteren van de verloskundige zorg voor alle zwangere vrouwen in Nederland. Het lopende onderzoek bestaat uit eigen projecten – waaronder zes promotietrajecten – en externe projecten.