Verbetering van de perinatale zorg door betere samenwerking tussen de professionals van de verschillende disciplines door vermeerdering en verspreiding van kennis. Dat is het doel van de multidisciplinaire consortia voor zwangerschap en geboorte: kennis over alle lijnen heen. De consortia dekken de tien regio’s van de perinatologische centra en zijn inmiddels aan de slag gegaan. Alle ketenpartners uit de eerste, tweede en derde lijn werken hierin samen.