Vroeggeboorte is in Nederland de meest voorkomende oorzaak van neonatale mortaliteit en morbiditeit. Een echoscopisch gemeten korte cervix is een belangrijke voorspeller van vroeggeboorte. Een cervixlengtemeting bij zwangeren kan op verschillende manieren waardevol zijn.

Er is steeds meer bewijs dat diverse interventies bij zwangeren met een korte cervix het risico op vroeggeboorte reduceren. In dit overzicht bespreken de onderzoekers de meerwaarde van cervixlengtemetingen in verschillende groepen zwangere vrouwen, met daarbij beschikbare interventies ter preventie van vroeggeboorte.