Het terugdringen van huiselijk geweld is een speerpunt voor het overheidsbeleid. Ook bij zwangeren komt huiselijk geweld van. Verloskundigen kunnen een rol spelen bij het signaleren van geweld en verwijzen naar hulpverleners. Dit artikel beschrijft een proefproject waarin deze rol van verloskundigen gestalte gaat krijgen. Er worden nog praktijken gezocht voor deelname aan dit project. Verloskundigen uit deze praktijken ontvangen een training in het signaleren en bespreekbaar maken van geweld.