SamenvattingKinderen met Down syndroom (DS) hebben een verhoogdekans op het ontwikkelen van leukemie. Deze leukemieënverschillen in karakteristieken vergeleken met leukemiebij kinderen zonder DS.Ongeveer 10% van de pasgeborenen met DS ontwikkelteen tijdelijke ophoping van leukemiecellen in het bloeddie wordt aangeduid als ‘transient myeloproliferativedisease’ of ‘transiënte leukemie’ (TL). Transiënte leukemieblijkt te ontstaan tijdens de foetale hematopoïese (bloedvorming)in de lever. De meeste kinderen met TL hebbengeen klachten waardoor de diagnose makkelijk gemist kanworden. Als er klachten zijn (symptomatische TL) wordtde diagnose meestal in de eerste 2 levensweken gesteld.Twintig procent van de TL patiënten ontwikkelt vervolgensmyeloïde leukemie. Om de behandeling en overlevingvan kinderen met TL te verbeteren, en om te bestuderenof overgang naar myeloïde leukemie voorkomen kanworden met tijdige behandeling van TL, is in Nederlandvorig jaar een studie- en behandelprotocol gestart.