De exacte incidentie van moedersterfte en obstetrische fistels in Ethiopië is onbekend. De schattingen stemmen echter somber: één op zestien vrouwen overlijdt bij een van haar zwangerschappen of bevallingen. In de fistelklinieken in Addis Abeba en Bahar Dar komt een continue stroom van vrouwen binnen met de gevolgen van dramatische bevallingen. Sinds een eeuw komen obstetrische fistels in ontwikkelde landen nauwelijks nog voor. In Ethiopië komen er jaarlijks nog steeds circa negenduizend nieuwe gevallen bij. Andrew Browning, Australisch gynaecoloog en voorheen verantwoordelijk voor het Hamlin Fistula Hospital in Bahar Dar, wijdt al tien jaar zijn energie en expertise aan de chirurgische behandeling van deze invaliderende fistels. In de afgelopen jaren richt hij zich ook op de preventie van moedersterfte en fistels, waarvoor hij de Barbara May Foundation heeft opgericht. Nederlandse gynaecologen en verloskundigen steunen deze stichting en werken sinds juli 2010 in Mota, Amhara district, aan het verbeteren van de spoedeisende verloskundige zorg.