Interview met Guid Oei over het belang van simulatietrainingen:Als het aan gynaecoloog Guid Oei ligt, volgen gynaecologen elk jaar minstens 1 simulatietraining,samen met hun regionale verloskundige teams. Hij denkt dat teamtrainingde patiëntveiligheid kan vergroten en zelfs babysterfte kan terugdringen. ‘In acutesituaties zijn medische missers vaak te wijten aan miscommunicatie en matige samenwerking.’Oei kwam via zijn buurman – een piloot – op het idee voor teamtrainingen inde verloskunde. ‘In de luchtvaart is al langer bekend dat je fouten voorkomt door nietalleen de piloot, maar de hele bemanning te trainen.’