In de loop van de 20ste eeuw is er steeds meer aandacht ontstaan voor (recreatief) sporten, lichamelijke fitheid en gezonde levensstijlen. Deze trend wordt als zeer positief beschouwd en verdient daarom aanmoediging. Dit vraagt echter wel om specifieke richtlijnen voor mensen in omstandigheden die de sportbeoefening kunnen beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld zwangere vrouwen. Vast staat dat zowel sporten als een zwangerschap een grote fysieke inspanning van het lichaam vergen. De vraag is of lichamelijke activiteit tijdens de zwangerschap veilig (of zelfs voordelig) voor de zwangere vrouw en haar foetus is. En zo ja, welke duur, frequentie en intensiteit veilig zijn. Tot welke zwangerschapsweek kan een vrouw gedurende een normale zwangerschap door blijven sporten? Welke activiteiten zijn (niet) geschikt voor zwangere vrouwen? Welke omstandigheden vormen een contraindicatie voor sporten? Uiteraard is dit afhankelijk van factoren als intensiteit, duur en frequentie van de lichamelijke activiteit, evenals de gezondheid en lichamelijke conditie van de vrouw zelf, voldoende voedsel- en vochtinname en rust.

Dit artikel is een samenvatting van de wetenschappelijke bevindingen op dit gebied van de afgelopen twintig jaar.