Een 36-jarige vrouw, G3P1 AD  10+3 presenteert  zich met acuut ontstane buikpijn sedert een aantal uren. Zij vertelt hierbij ook misselijk te zijn, heeft gebraakt, is  eenmalig  gecollabeerd  en  heeft  pijn  tussen  de schouderbladen.  De  voorgeschiedenis  vermeldt  een spontane  abortus  en  een  spontane  partus  à  terme. In de huidige  graviditeit was  reeds  een  termijnecho verricht bij AD 9 4/7 week, er werd een vitale  intrauteriene  eenlinggraviditeit  gevisualiseerd  (fguur  1), zonder bijzonderheden aan genitalia interna. Tijdens de presentatie werd bij  lichamelijk onderzoek lokale peritoneale  prikkeling  geconstateerd.  Bij  transvaginale echoscopie werd naast een vitale intra-uteriene graviditeit een ruime hoeveelheid vrij vocht in Douglas  gezien.  Gezien  het  acute  beeld,  de  peritoneale prikkeling en het  intra-abdominale vrije vocht echoscopie  werd  er  differentiaal  diagnostisch  gedacht aan  een  geruptureerd  corpus  luteum,  een  abortus imminens, een appendicitis, een geruptureerde varix danwel een heterotope zwangerschap. Hierop  is besloten  een diagnostische  laparoscopie  te  verrichten, waarbij een ruime hoeveelheid bloed (400cc)  in het kleine bekken werd  aangetroffen  en  opgezogen. De genitalia  interna  waren  niet  afwijkend;  een  zwangere  uterus werd  gezien  en  de  adnexa  hadden  een normaal aspect. Als enige bron van het bloedverlies bleek een cysteuze structuur in het omentum van het colon transversum. Met behulp van ultracision werd de structuur van het omentum gescheiden en in een endo-bag  extra-abdominaal  gebracht.  Pathologisch-anatomisch  onderzoek  toonde  een  extra-uteriene graviditeit (fguur 2). De intra-uteriene graviditeit verliep  verder  ongestoord,  onlangs  is  patiente  à  terme spontaan bevallen van een gezonde neonaat.