In mei ontving u het standpunt reanimatie in de thuissituatie en vergelijkbare omstandigheden 2009. Evenals in 2005 is dit standpunt gebaseerd op de richtlijn ‘Reanimatie van Pasgeborenen’ van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) die in 2008 is herzien (NVK, 2008). In 2005 verschilden beide documenten op twee punten: het starten van de beademing met 100% dan wel 21% zuurstof (omgevingslucht) en het al dan niet standaard intrapartum uitzuigen bij meconiumhoudend vruchtwater. De NVK heeft haar richtlijn op deze punten aangepast; hierdoor sluiten de tweede edities van NVK richtlijn en het KNOV standpunt nog beter op elkaar aan. Niettemin blijft de KNOV de noodzaak zien van een werkbaar document voor verloskundigen in de thuis situatie, waarbij de aanbevelingen uit de NVK richtlijn aangepast zijn aan de specifieke omstandigheden van de thuissituatie. Er blijven dus kleine verschillen bestaan tussen NVK richtlijn en KNOV standpunt. In dit artikel gaan we in op de veranderingen in de aanbevelingen rond uitgaven.

Het KNOV standpunt en de NVK richtlijn over de reanimatie van de pasgeborene zijn herzien. Deze tweede edities sluiten nog beter op elkaar aan maar kleine verschillen blijven omdat omstandigheden in de thuissituatie anders zijn dan die in het ziekenhuis.