? In 2007 werden moeders met een zuigeling van zes
maanden of jonger, gevraagd naar de redenen en
motieven om te starten en te stoppen met borstvoeding.
Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen respectievelijk
laag-, middelbaar- en hoogopgeleide vrouwen. De
resultaten werden vergeleken met gegevens uit eerder
onderzoek in 2001-2003. Van de 5380 verstuurde
vragenlijsten zijn er 2881 (54%) ingevuld teruggekomen.
De redenen om te starten met borstvoeding bleven
onveranderd maar er zijn wel verschuivingen in de redenen
om te stoppen met borstvoeding in deze relatief korte
periode. Als belangrijkste reden om voor borstvoeding te
kiezen noemde 48% van de vrouwen dat borstvoeding
‘gezonder’ is dan kunstvoeding (41% in 2001-2003).
Het ‘moeder-kind contact’ wordt belangrijker gevonden
naarmate het opleidingsniveau van de moeder lager is.
Tijdens de eerste tot vierde maand na de geboorte is ‘te
weinig melk’ het meest genoemd als reden om kunst –
voeding te gaan bijgeven. Het aandeel moeders dat werk
als hoofdmotief noemde om in de tweede tot en met de
vierde maand te stoppen met borstvoeding is toegenomen
van 12 naar 28%. Alleen bij hoogopgeleide vrouwen
werd ‘werk’ uiteindelijk zelfs de belangrijkste reden om
te stoppen met borstvoeding (33% in 2007 versus 16%
in 2001-2003).

?