Pasgeborenen worden geclassificeerd als small for gestational age (SGA), appropriate for gestational age (AGA) of large for gestational age (LGA) met Perined geboortegewichtcurven. Hoftiezer gebruikte bij de ontwikkeling van deze geboortegewichtcurven data van een populatie zoveel mogelijk zonder risicofactoren voor SGA en LGA en beschreef hiermee het optimaal te bereiken gewicht voor pasgeborenen. De geboortepercentielen in Perined zijn per zwangerschapsdag en geslacht weergegeven. Etniciteit of maternale lengte wordt niet meegenomen. Wat betekent dit voor het classificeren van pasgeborenen als SGA en LGA, denk aan kleine Hindoestaanse zwangere vrouwen?

Deze Nederlandse studie gebruikte data uit het Verloskundig Casusregistratie Systeem (VeCaS) verzameld door eerstelijns verloskundigen (2012-2019). Inclusie was eenlingzwangerschap, start baring eerste lijn, spontaan in partu en à terme (n=17.678). Multiple lineaire regressie van het effect van maternale lengte op geboortegewicht gaf een regressiecoëfficiënt 15,0 g per cm (95% BI: 13,8-16,1). De implicatie is een geboortegewicht bij maternale lengte 185 cm ten opzichte van 155 cm van gemiddeld 450 g meer.

De incidentie SGA (p<10) en LGA (p>90) in het onderzoek was respectievelijk 7,1% en 8,4% en weerspiegelt een gezonde populatie. Na indeling van vrouwen in 7 lengtecategorieën (153-157, 158-162, … 183-187 cm) was de trend in incidentie SGA 17,4% bij kleinste vrouwen tot 2,0% bij langste vrouwen. De trend in incidentie LGA was 1,9% bij kleinste vrouwen tot 21,5% bij langste vrouwen. Pathofysiologie kan deze grote verschillen niet verklaren. De voorspellende waarde van SGA en LGA voor morbiditeit is hier niet optimaal.

Etniciteit en maternale lengte hangen samen. In Nederland leven mensen met meer dan 200 nationaliteiten en inter-etniciteit komt steeds meer voor. Rochow (2018) zag bij vrouwen met dezelfde lengte van verschillende etniciteit gelijke incidenties SGA en LGA. Dit alles pleit voor geboortegewichtscurven gestratificeerd naar maternale lengte. Maternale lengte beïnvloedt het geboortegewicht, een relevant gegeven bij de klinische interpretatie van geboortegewichten bij vrouwen met verschillende lengte.