Dit commentaar op de artikelen van Scherjon en Van Roosmalen [1], enVerhoeven et al [2], is geschreven door auteurs die deels in dezelfdeziekenhuizen werken. De soms wat andere conclusies die wij trekken,tonen nadrukkelijk het dilemma waarvoor de hedendaagse obstetriezich geplaatst vindt: wordt er gekozen voor het kind of voor de moederen wat is de prijs die daarvoor betaald wordt?[1] Scherjon SA, Roosmalen J van. Aterme stuitligging: standaard geadviseerde keizersnede uiteindelijk niet veiliger voor het kind. Ned TijdschrGeneeskd. 2005;149:2204-6.[2] Verhoeven ATM, Leeuw JP de, Bruinse HW. Aterme stuitligging: onterechte keus voor de electieve keizersnede als standaardbehandeling vanwege te hoge risico’s voor de moeder en haar volgendekinderen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2207-10.Dit artikel stond eerder in NTvG 2005, 1 oktober 2005;149 (40):2211-2214.