Werken aan een betere gezondheid vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw verstrekt subsidies aan projecten die innovatie in de gezondheidszorg stimuleren. Wat is de rol van ZonMw? Hoe komt een subsidieprogramma tot stand? Hoe verloopt de procedure van het aanvragen van subsidie en welke programma’s financieren onderzoek op het gebied van de verloskunde?

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en motiveerthet gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. Met allerlei subsidieprogramma’s stimuleert ZonMw de totale innovatiecyclus. Van fundamenteel onderzoek tot implementatie van nieuwe behandelingen, preventieve interventies of verbeteringen in de structuur van de gezondheidszorg.

Met gerichte subsidieprogramma’s speelt ZonMw in op de behoefte in de praktijk. Het programma Zwangerschap en Geboorte is hier een voorbeeld van.