Tandvleesontstekingen zijn geassocieerd met slechtere zwangerschapsuitkomsten zoals prematuriteit en een laag geboortegewicht. Goede mondhygiëne tijdens de zwangerschap is daarom belangrijk. In de praktijk blijkt dat de kennis van zwangeren over dit onderwerp beperkt is en zij niet altijd een tandarts bezoeken.

Het doel van deze Australische multi-center RCT onder laag risico zwangeren was om te kijken of een tandzorgprogramma tijdens de zwangerschap het tandartsbezoek, de (kennis over) orale gezondheid en zwangerschapsuitkomsten verbetert.

Laag risico zwangeren (n=638) uit drie verschillende ziekenhuizen werden ingedeeld in 3 groepen. Een controlegroep (n=211), een interventiegroep 1 (Int1, n=215) en een interventiegroep 2 (Int2, n=212). De controlegroep kreeg voorafgaand aan de inclusie informatie over orale gezondheid in relatie tot zwangerschap en verder reguliere zorg. De groep Int1 kreeg daarnaast tijdens de zwangerschap informatie over een goede orale gezondheid van getrainde verloskundigen en een screening voor tandvleesontsteking. Zwangeren met een verhoogde kans op ontsteking werden verwezen voor een reguliere tandartscontrole. De groep Int2 kreeg ook de informatie van verloskundigen en daarnaast, ongeacht de uitkomst van de screening, een gratis tandartscontrole en zo nodig een behandeling.

Er was een verbetering in tandartsbezoek (20,2% van de controlegroep; 28,3% groep Int1 ; 87,2% groep Int 2; OR groep Int2 vs controlegroep 29.72, 15.02-58.53), een verbetering in de kennis van zwangeren over het onderwerp (p=0.03), een betere orale gezondheid (p<0.001). Er werd geen verschil gevonden tussen de groepen in het optreden van een laag geboortegewicht of vroeggeboorte. De onderzoekers concluderen dat de volledige interventie (Int 2) het tandartsbezoek, de kennis en de mondgezondheid tijdens de zwangerschap verhoogt. Daarnaast stellen ze dat hun onderzoek mogelijk onvoldoende power heeft voor deze onder laagrisico zwangeren weinig voorkomende uitkomstmaat. Ook kan meespelen dat de interventie mogelijk niet alle ontstekingen oplost of in deze studie te laat ingezet wordt om zwangerschapscomplicaties te kunnen voorkomen. Maar onderzoek hiernaar is gewenst.