Uit deze Nederlandse studie blijkt dat voor een bepaalde groep vrouwen met een zwangerschap met een hoog risico telemonitoring – als alternatief voor een ziekenhuisopname – een veilige vorm van zorg is. Zwangeren zijn over deze vorm van zorg tevreden en het verlaagt de zorgkosten.

Indicaties voor telemonitoring

De HoTeL studie onderzocht of telemonitoring in de thuissituatie voor een bepaalde groep zwangeren met een hoog risico veilig was. Het gaat om zwangeren met:

• prematuur gebroken vliezen
• pre-eclampsie
• foetale afwijkingen
• verminderd leven voelen
• een intra-uteriene vruchtdood in de anamnese

In de periode van 2016 tot en met 2019 werden in totaal 200 zwangeren geïncludeerd. Zij waren meer dan 26 weken zwanger van een eenling en hadden dagelijkse controles nodig waarvoor een langdurige ziekenhuisopname nodig was. Door randomisatie werd bepaald welke 100 vrouwen in aanmerking kwamen voor telemonitoring.

Zelfstandig controles uitvoeren

De 100 vrouwen in de telemonitoring groep kregen thuis instructies over het gebruik van een automatische bloeddrukmeter, zo nodig temperatuur meten en het Sense4Baby CTG-apparaat. Daarna voerden zij zelfstandig dagelijks op hetzelfde tijdstip deze controles uit, waarna zij telefonisch contact hadden met een zorgverlener. Eén keer per week kwamen zij op fysieke controle in het ziekenhuis. Als de controles thuis afwijkend waren, werd de zwangeren gevraagd extra naar het ziekenhuis te komen.

Geen verschil in neonatale en maternale uitkomsten

In de basiskarakteristieken was de telemonitoring groep gelijk aan de groep met een ziekenhuisopname. In de neonatale en maternale uitkomsten waren er geen significante verschillen. Er was bij vijf vrouwen sprake van een ernstige maternale of neonatale gebeurtenis, zoals het optreden van een eclampsie of neonatale sterfte. Al deze gebeurtenissen werden uitvoerig onderzocht, en er werd geen relatie gevonden met de vorm van zorg.

Telemonitoring aanzienlijk goedkoper

Bij de analyse van de kosten werd gezien dat de zorg voor een zwangere die telemonitoring kreeg aanzienlijk goedkoper was. De totale kosten waren 2.774 euro minder per zwangere, omdat de zwangere minder dagen in het ziekenhuis was opgenomen.

Tevreden over telemonitoring

Tussen de groep die opgenomen was en die telemonitoring kreeg was geen verschil in mentale of fysieke gezondheid. Dit werd onderzocht met digitale vragenlijsten bij de inclusie en vier weken na de bevalling. Wel waren de vrouwen in de telemonitoring groep meer tevreden en gaven ze een hogere score aan de ontvangen zorg.