In de Canadese stad Edmonton, die lang bekendstond om haar grootste ‘shopping mall’ terwereld, werd in oktober de jaarlijkse conferentiegehouden van de Canadese organisatie vanverloskundigen. In de dagen voorafgaand aande conferentie vond de ledenvergadering plaatsen een overleg van de onderwijsinstituten.Ook de ‘National Aboriginal Council ofMidwives’ kwam bij elkaar. In een land waare als verloskundigen per vliegtuig moet reizenom elkaar te ontmoeten kun je maar beterzoveel mogelijk activiteiten combineren.