Vrouwen met herhaalde late miskraam of extreme vroeggeboorte komen in aanmerking voor een cerclage (bandje om de cervix). Vaginale cerclages lijken beperkt effectief in het voorkomen van recidief vroeggeboorte. Transabdominale cerclages lijken in observationele studies succesvoller, maar zijn meer invasief.

In deze Britse studie worden drie typen cerclages voor het eerst in een RCT vergeleken onder 111 vrouwen die ondanks een vaginale cerclage in een vorige zwangerschap tussen 14 en 28 weken bevielen: transabdominaal (TAC), hoog-vaginaal (HVC) en laag-vaginaal (LVC). Bij 20 vrouwen werd de TAC preconceptioneel geplaatst, bij 19 vrouwen in de zwangerschap voor 14 weken. Deze vrouwen kregen bij doorgaande zwangerschap een primaire sectio bij 39 weken. VCs werden tussen 10 en 16 weken geplaatst en bij uiterlijk 37 weken verwijderd, waarop zij vaginaal zouden kunnen bevallen. De primaire uitkomstmaat was vroeggeboorte voor 32 weken.

Van de 39 vrouwen met TAC bevalt 8% voor 32 weken, versus 33% van de 33 vrouwen met LVC (RR: 0.23; 0.07-0.76; NNT: 3.9: 2.32-12.1). Van de 39 vrouwen met HVC bevalt 38% voor 32 weken, ook in deze vergelijking is TAC superieur (RR: 0.2; 0.063-0.64; NNT: 3.2; 2.0-7.4). Er is geen verschil in vroeggeboorte voor 32 weken tussen vrouwen met HVC en LVC (38% versus 33%, RR: 1.15; 0.62-2.16). Van de vrouwen met TAC bevalt 72% à-terme, versus 46% van de vrouwen met HVC en 48% van de vrouwen met LVC (geen RR vermeld). Van de vrouwen met TAC heeft 3% een late miskraam, versus 21% van de vrouwen met LVC (RR: 0.12; 0.016-0.93; NNT: 5.3; 2.9-26).

Bij vier vrouwen is een ernstig nadelig effect gerapporteerd (allen bij VCs; twee cervixrupturen, een sepsis en een cardiomyopathie).

In deze RCT heeft de transabdominale cerclage beter effect dan de hoge of lage vaginale cerclage. De ‘numbers needed tot treat’ is relatief laag om late miskraam en vroeggeboorte voor 32 weken te voorkomen. Daarnaast lijkt de procedure veilig, maar leidt deze wel standaard tot indicatie voor sectio. De TAC zal waarschijnlijk efficiënt en kosteneffectief blijken in verder onderzoek.