Dat thuis bevallen een veilige optie is voor vrouwen met een laag risico zwangerschap is inmiddels door een overvloed aan bewijs aangetoond. Toch blijft de plaats van bevallen in veel Westerse landen controversieel. In verschillende staten van Canada en Amerika is de thuisbevalling inmiddels geaccepteerd als een veilig alternatief. Daarentegen is in sommige staten het begeleiden van een thuisbevalling nog steeds verboden. Met name in Amerika laait de discussie op door het groeiend aantal medische interventies en oplopende kosten van ziekenhuisbevallingen. Tegelijkertijd krijgen verloskundigen, die betrokken zijn bij thuisbevallingen, in het ziekenhuis niet de mogelijkheid om daar als zelfstandig beroepsbeoefenaar de laag risico zwangere te begeleiden.Studies over dit onderwerp die tot nog toe uitgevoerd zijn, worden o.a. door de Amerikaanse Vereniging van Gynaecologen bekritiseerd vanwege geringe aantallen en retrospectieve opzet waardoor geen betrouwbare uitspraak mogelijk zou zijn over perinatale mortaliteit.Johnson en Daviss rekenen af met deze kritiek en publiceren in de British Medical Journal hun resultaten van een prospectieve studie van een groot aantal geplande thuisbevallingen in Amerika en Canada die begeleid worden door “direct entry midwives”.