Uitwendige versie van stuitligging naar hoofdligging wordt veel toegepast bij aterme eenlingzwangerschappen. Het is een effectieve interventie om de kans op een vaginale bevalling te vergroten.

Bij tweelingzwangerschappen waarbij het eerste kind in stuitligging ligt, wordt meestal voor een keizersnede gekozen. Maar bij een dichoriale diamniotische tweeling kan een uitwendige versie de kans op een vaginale baring ook vergroten. Berlijnse onderzoekers uit een gespecialiseerde kliniek laten dit zien.

Deze onderzoekers hanteren een vast protocol voor deze uitwendige versies, met strikte inclusiecriteria. Tocolyse en anesthesie wordt niet toegepast. De versie wordt bij 35-36 weken zwangerschapsduur uitgevoerd door een ervaren obstetricus, bij een vrouw in zijligging. Op een video bij het online artikel is een geslaagde versie te zien.

Bekijk hier de video: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0301211521009714-mmc1.mp4

Van de 23 vrouwen die in aanmerking wilden komen voor een uitwendige versie, kregen vijf deze behandeling niet. Bij drie van hen was er een ongunstige positie van de navelstreng en bij twee vrouwen was er onvoldoende of ongelijke groei van de tweelingkinderen.

Bij de overige achttien vrouwen slaagde de versie tien keer (56%). Twee van deze vrouwen hadden in een vorige zwangerschap een keizersnede gehad. De acht vrouwen (44%) waarbij de versie niet slaagde hadden iets vaker een hoog BMI, maar verder waren er geen belangrijke verschillen tussen beide groepen.

Er traden geen complicaties op, en alle achttien vrouwen bevielen binnen twee weken na de versie. Bij alle vrouwen met een succesvolle versie werd het eerste kind spontaan vaginaal geboren, en er was één keizersnede nodig voor het tweede kind. Bij één vrouw met een mislukte versie was het voorliggende kind alsnog spontaan naar een hoofdligging gedraaid, en zij beviel vaginaal. De overige zeven vrouwen kregen een geplande keizersnede.

Het aanbieden van een uitwendige versie betekende in deze kleine studie een belangrijke toename van het aantal vaginale bevallingen. De auteurs bevelen aan dat deze optie wordt aangeboden aan alle vrouwen waarbij het eerste kind van een dichoriale diamniotische tweeling in stuitligging ligt.