Misschien hebt u het kortgeleden nog bij de hand gehad: een verzoek of uw praktijk wil meedoen aan onderzoek. Naast uw twijfels over het nut van sommige onderzoeken, heeft u vast ook wel eens twijfels gehad over de bescherming van de privacy van uw zwangeren of over de kwaliteit van een onderzoek. In dit artikel wil ik graag een aantal stappen beschrijven die een onderzoeker moet doorlopen om van ‘onderzoeksidee’ te komen tot ‘een verzoek aan u’. Stappen die zeer belangrijk zijn voor het borgen van de privacy van de zwangere en de kwaliteit van het onderzoek. We zullen dit doen aan de hand van de IRISstudie – wie weet heeft u kortgeleden ook een verzoek van ons gehad?!