De manier van bevallen kan lange termijneffecten hebben op de gezondheid van kinderen. Daarom kan de relatieve afname van spontane vaginale bevallingen verstrekkende gevolgen hebben.

Dit onderzoek vond plaats in een uit meerdere Australische datasets samengesteld bestand van een cohort van bijna een half miljoen laagrisico zwangere vrouwen die a-term bevielen tussen 2000 en 2008. De gezondheid van hun kinderen werd afgeleid uit opnames en diagnosen die tot een tot leeftijd van 5 jaar werden vastgesteld in een ziekenhuis. Factoren in de analyse waren onder meer de uiteindelijke modus partus (spontane partus, instrumentele partus, spoed- en electieve keizersnede) en interventies als amniotomie, inleiding en bijstimulatie.

Het cohort bestaat voor 45% uit nulliparae vrouwen. Van alle vrouwen krijgt 43% een inleiding of bijstimulatie, 88% pijnstilling, bevalt 38% spontaan (zonder inleiding of bijstimulatie), ondergaat 13% een instrumentele partus en 22% een keizersnede.

Kinderen hebben na 28 dagen meer kans op voedingsproblemen als er medische interventies plaats vonden bij hun geboorte. Inleiding, bijstimulatie, instrumentele partus of spoed-keizersnede verhogen de kans op geelzucht. Op vijfjarige leeftijd is er geen verband tussen de manier van bevallen en astma. Bij medische interventies is er wel meer kans op luchtweginfecties, metabole stoornissen en eczeem. De risico’s op gezondheidsproblemen zijn het grootst voor kinderen die zijn geboren via een keizersnede.

Mogelijk hebben medische interventies invloed op ‘normale’ stressreacties bij de foetus tijdens de baring of op de microbiota in het kind. Dit zou effect kunnen hebben op de immuunrespons gezondheidsuitkomsten op lange termijn. Volgens de auteurs is het daarom van belang om bewust te worden van mogelijk gezondheidsschade op langere termijn . Zij raden aan om de voor- en nadelen van medische interventies af te wegen en om bij elke barende de juiste zorg op het juiste moment te verlenen.