Toetsen in hoeverre de kwaliteit van de KNOV-standaarden
voldoet aan internationale kwaliteitscriteria en te vergelijken
is met de kwaliteit van andere (eerstelijns)beroeps –
groepen.

 

De drie door de KNOV uitgebrachte standaarden worden
door twee onderzoekers onafhankelijke beoordeeld
middels het AGREE-instrument en vergeleken met vijf
CBO-richtlijnen en vijf NHG-standaarden.

 

De KNOV-standaarden scoorden op alle domeinen hoger
dan 50%, de vijf CBO-richtlijnen scoorden op vier en de
vijf NHG-standaarden op drie van de zes domeinen hoger
dan 50%. Op vier domeinen scoorden de KNOVstandaarden
hoger dan het CBO en op alle domeinen
behaalden de KNOV-standaarden een hogere score dan
de NHG.

 

De kwaliteit van de KNOV-standaarden, beoordeeld door
middel van het AGREE-instrument voldoet aan inter –
nationale maatstaven (AGREE) en is vergelijkbaar met
de kwaliteit van de richtlijnen van het CBO en de NHGstandaarden.