In dit artikel wordt beknopt ingegaan op de vraag welke plaats de verloskunde door de eeuwen heen in de medische wetenschap heeft ingenomen. In dit artikel gaat verloskundige en historicus Loes Schulz in op de vraag welke plaats de verloskunde door de eeuwen heen in de medische wetenschap heeft ingenomen.