In september 2009 heeft het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Kindergenees- kunde (NVK) de nieuwe landelijke richtlijn Vitamine K beleid bij voldragen baby’s geaccordeerd.Om de nieuwe richtlijn te kunnen uitvoeren is een nieuw vitamine K preparaat nodig, dat nu nog niet beschikbaar is. Fabrikanten zijn wel bereid de bestaande preparaten te vervangen door een nieuw preparaat, maar alleen na goedkeuring van de Gezondheidsraad. Het bestuur van de NVK is daarom van mening dat de nieuwe richtlijn niet kan worden inge- voerd, zolang een dergelijk preparaat niet ruim beschikbaar en vrij verkrijgbaar is. Bovendien vindt de NVK dat een publiekscampagne moet worden voorbereid om verwarring bij zowel professionals als publiek te voorkomen.