Gynaecologen en verloskundigen staan allebei voor betere zorg. Toch bestaat de overtuiging dat gynaecologen en verloskundigen tegengestelde ideeën hebben over hoe de zorg verbeterd moet worden. Uit onderzoek van promovenda Bahareh Goodarzi van Amsterdam UMC afdeling Midwifery Science blijkt echter dat niet alleen tussen, maar óók binnen de beroepsgroep van gynaecologen en verloskundigen grote verschillen bestaan.

Onderzoeker Goodarzi: “De bewustwording dat het niet de beroepsgroepen zijn die botsen, maar de verschillende ideeën die in de geboortezorg bestaan, kan gynaecologen en verloskundigen helpen het gesprek tussen hen te heropenen. Zo kunnen ze toewerken naar betere zorg voor onze zwangeren en baby’s.”

Uit het onderzoek blijkt dat het beeld van gynaecologen en verloskundigen als tegenpolen, onjuist is. Zij heeft historisch onderzoek gedaan naar hoe Nederlandse gynaecologen en verloskundigen in de jaren 80 tot de besluiten zijn gekomen die ten grondslag liggen aan de huidige organisatie van geboortezorg, de onderlinge taakverdeling en samenwerking. In het bijzonder heeft zij gekeken naar hoe die beslissingen werden beïnvloed door hun ideeën over risico’s tijdens de zwangerschap en geboorte.

Het onderzoek laat zien dat gynaecologen en verloskundigen niet alleen inhoudelijk andere standpunten hebben, maar ook verschillende belangen. Ook verschillen de overtuigingen en belangen niet alleen tussen de beroepsgroepen, maar óók binnen de beroepsgroepen. De ene gynaecoloog is de andere niet en hetzelfde geldt ook voor verloskundigen.

Het vooringenomen beeld dat gynaecologen en verloskundigen van elkaar hebben leidt af van waar het over zou moeten gaan; het gesprek over de verschillende overtuigingen en belangen. Het kleurt de onderlinge verwachtingen en zet de toon in de samenwerking. Dit kan leiden tot een ‘self-fulfilling prophecy’ waardoor een impasse ontstaat. Ook kan het een rol spelen in de communicatie naar zwangeren.

Goodarzi: “Dit is ongewenst, omdat dit het vertrouwen van zwangeren in de zorg kan schaden en zwangeren baat hebben bij goed samenwerkende gynaecologen en verloskundigen.”