In de rubriek ‘Onderwijs’ schrijven de drie opleidingen verloskunde – AVAG (AmsterdamGroningen), VAR (Rotterdam) en AVM (Maastricht) – om en om over verschillende aspecten van het opleiden van nieuwe verloskundigen. Aan de orde komen onder meer onderwijsvernieuwingen, leren in de praktijk, de combinatie werken/onderzoeken, de visie en ervaringen van studenten verloskunde en de voorbereiding op het werken in een dynamisch en veranderend werkveld. In dit artikel: de plaats van vroedvrouwelijke wijsheid binnen het nieuwe curriculum van AVAG.

Met het nieuwe curriculum, dat vanaf dit studiejaar in gebruik wordt genomen, wil AVAG studenten opleiden tot verloskundigen die continuïteit van zorg én zorg verlener bieden en in medium-risk situaties binnen een interprofessioneel team kunnen werken. Aan de ene kant wordt van de verloskundige verwacht dat ze binnen zo’n team met andere professionals kan samenwerken, gezamenlijk beleid voeren en zorg bieden; aan de andere kant wordt van de verloskundige een eigen, unieke professionaliteit binnen het team verwacht. Die unieke professionaliteit wordt binnen het curriculum aangeduid als ‘vroedvrouwelijke wijsheid’.