Stel: u werkt bij VWS en bent verantwoordelijk voor het beleid van de toekomstige verloskundige zorg in Nederland. En u wilt ook de belangen van verloskundigen beschermen en bevorderen. Wat zou u doen? Als u bij de inauguratie van Raymond de Vries tot hoogleraar Midwifery Science bent geweest en zijn oratie en de presentaties van het daaraan voorafgaande symposium hebt gehoord, zult u geïnspireerd zijn geweest en veel ideeën hebben opgedaan. Geen ideeën over zaken als ‘meer loon voor verloskundigen’ of ‘de terugkeer van de primaat’ maar wel over mogelijkheden en noodzaak tot meer en beter samenwerken. Volgens de Vries is de toekomst van de verloskundige zorg geborgd als de angst van vrouwen voor bevallen verdwenen is. hoe dit te bereiken? Door meer samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen in de praktische zorg, maar vooral ook in onderzoek.