De VSV­-carrousel trekt sinds september 2013 het land door om VSV’s te informeren over integrale zorg, hechte samenwerking en de financiële en organisatorische consequenties daarvan. De initiatiefnemers van deze serie informatiebijeenkomsten hopen zo de VSV’s te kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling. “Integrale zorg is geen vaststaand model, je moet het zelf vorm geven. Wij stimuleren de VSV’s om de regie daarover te voeren binnen hun eigen regio.”