Epidurale analgesie is effectief in het bestrijden van pijn tijdens de baring. Vrouwen die tijdens de ontsluitingsfase epidurale pijnstilling krijgen, hebben echter een grotere kans op een sectio caesarea of kunstverlossing. Daarnaast is er bij epidurale pijnstilling regelmatig sprake van een langere uitdrijvingsfase, omdat er vaak geen reflectoire persdrang optreedt.

Deze Amerikaanse pre en post-retrospectieve studie bestudeerden de effecten van een intra partum protocol dat onderdeel uitmaakte van een obstetrisch programma ter verbetering van de kwaliteit van zorg en vermindering van interventies in 19 ziekenhuizen verspreid over Amerika. Deze studie werd uitgevoerd in een van de deelnemende ziekenhuizen.

Het protocol beschreef dat bij primiparae met epidurale analgesie durante partu, na vaststelling van volledige ontsluiting door een verloskundige, zonder persdrang en goede cortonen, actief persen tot maximaal 3 uur werd uitgesteld en bij multiparae 2 uur. Ieder uur werd opnieuw de situatie beoordeeld op: indaling caput, weeën activiteit, cortonen, maternale blaasvulling en pijnbeleving.

Indien vrouwen eerder reflectoire persdrang hadden dan de maximaal gestelde tijd, startten zij actief met persen. Baringsuitkomsten van vrouwen die bevielen na de implementatie van het protocol (n = 429) werden vergeleken met vrouwen die bevielen voor de implementatie van het protocol (n = 403). Het beleid vòòr de implementatie van het protocol was dat na vaststelling van volledige ontsluiting direct gestart werd met actief persen. Meerlingzwangerschappen, liggingsafwijkingen en vrouwen met een sectio in de anamnese werden geëxcludeerd.

Vrouwen die bevielen na de invoering van het protocol (interventiegroep) bevielen minder vaak met een vacuüm extractie dan vrouwen voor de invoering van het protocol (controlegroep) (OR 0,47 [BI 0,29-0,75] p <0.001). De vacuüm extracties in de interventiegroep waren op basis van foetale conditie, niet vanwege een niet vorderende uitdrijving. Er werd geen verschil gevonden in de duur van de totale uitdrijving, inclusief wachten op persdrang, (p 0,053) maar wel in de duur van actief persen; 39 minuten in de controlegroep versus 21 minuten in de interventiegroep. Er werden geen verschillen gevonden in sectio caesarea, episiotomieën, rupturen en/of Apgar scores. De vrouwen in beide steekproeven waren vergelijkbaar betreft karakteristieken. De auteurs corrigeerden voor amenorroeduur en maternale leeftijd. De auteurs concluderen dat het invoeren van een eenvoudige maatregel zoals uitstellen van actief persen bij epidurale analgesie, bij kan dragen aan de verbetering van baringsuitkomsten omdat het vooral de kansen vergroot voor vrouwen om vaginaal te bevallen.