Amerikaanse onderzoekers ontdekten dat de stress die de vader tijdens de bevalling ervaart invloed heeft op zijn mentale gezondheid na de bevalling.

Verschillende studies laten zien dat de bevallingservaring van vrouwen invloed heeft op hun mentale gezondheid na de bevalling. Minder is bekend over de bevallingservaring van mannen die hun vrouw ondersteunen tijdens de bevalling.

Vragenlijsten over depressieve symptomen

77 heteroseksuele vaders die hun eerste kind verwachtten en samenwoonden met de moeder van het kind namen deel aan het onderzoek. De respondenten vulden vragenlijsten in over depressieve symptomen in de zwangerschap en na de bevalling, en over de bevallingservaring. Informatie over het verloop van de bevalling kwam uit het dossier van de moeder.

Verschillen in stressniveau

Stress tijdens de bevalling werd gemeten op een schaal van 1 (geen stress) tot 7 (extreem veel stress). De resultaten laten zien dat:

  • vaders van wie de partner is bevallen met een spoedkeizersnede significant meer stress ervaarden dan vaders van wie de partner vaginaal is bevallen.
  • er tussen vaders van wie de partner vaginaal is bevallen met pijnstilling en vaders van wie de partner vaginaal is bevallen zonder pijnstilling geen verschil in stressniveau was.
  • vaders van wie de partner beviel met een geplande keizersnede een vergelijkbaar stressniveau hadden als vaders van wie de partner vaginaal beviel.

Stress tijdens de bevalling beïnvloedt de mentale gezondheid

De resultaten laten verder zien stress van de vader tijdens de bevalling geassocieerd is met depressieve symptomen bij de vader na de bevalling. Hoe meer stress de vader heeft tijdens de bevalling, hoe groter de kans op depressieve symptomen.

Wat betekent dit voor jou?
Deze studie laat zien dat het belangrijk is dat je direct na de bevalling aandacht hebt voor een eventuele stressvolle bevallingservaring van de vader, omdat dit voorspellend kan zijn voor de ontwikkeling van depressieve symptomen. Aandacht voor het mentale welzijn van vaders kan bijdragen aan een betere transitie naar het ouderschap, wat gunstig is voor een jong gezin.