In 2010 is in Nederland de audit van perinatale sterfte in alle Verloskundige Samenwerkings verbanden (VSV) van start gegaan. Het Tijdschrift voor Verloskundigen (TvV) en het Nederlands Tijdschrift Obstetrie enGynaecologie (NTOG) hebben in 2013-2014 een gezamenlijk rubriek gepresenteerd, met casuïstiek en aanbevelingen uit de audit:
‘Wat komt er uit de PAN’. In dit intermezzo enkele persoonlijke bespiegelingen van Prof Jan Jaap Erwich, vooruitlopend op de komende reeks ‘Wat komt er NA de PAN’. Jan Jaap Erwich stond aan de wieg van de perinatale audit in Nederland. Zoals bij elke audit stelde hij zich, na 4 jaar perinatale audit in Nederland, de bekende vragen. “Wat ging er goed en wat kan er beter?” In dit artikel heeft hij veel lof over alle auditinspanningen in het land, maar hij spreekt ook zijn zorg uit over het gebruik van de auditmethodologie en de veiligheid tijdens auditbijeenkomsten.

Tot slot
Perinatale audit vergt veel inspanning van alle leden van het VSV. Het is te hopen dat dit werken aan kwaliteitsverbetering, inclusief de implementatie van verbeteracties, inderdaad als werk gezien wordt. Tijd, geld en mankracht hiervoor vrijmaken moet de normaalste zaak worden. Daarmee worden de inspanningen minder vrijblijvend en het laten liggen van SSF en niet ingevoerde verbeteracties minder te verdedigen.