De LVR2 kent twee rubrieken die iets zeggen over de leiding bij een bevalling: wie pakte het kind aan, en wie was eventueel aanwezig als supervisor. Deze rubrieken worden waarschijnlijk niet altijd consistent geregistreerd. We gebruikten LVRinsight voor een nadere analyse.