Uit internationaal onderzoek is gebleken dat epidurale analgesie tijdens de ontsluitingsfase geassocieerd is met een verhoogd risico op een vaginale kunstverlossing. Er lijkt geen verhoogde kans te zijn op een secundaire sectio caesarea. Wij onderzochten met LVRinsight wat hierover uit de Nederlandse registratie te leren valt. Dit onderwerp is aangedragen door Martine Wassen.