De ongehoorde schat aan informatie die de LVR2 bevat, is te danken aan de jarenlange trouwe invoer van gegevens door alle praktijken in de twee lijn. Daardoor zijn we in Nederland in staat betrouwbare analyses te maken omtrent het obstetrisch handelen. De NVOG koestert de registratie en de ervan afgeleide praktijkspiegeling (VOKS) omdat het een essentieel onderdeel is van het kwaliteitsdenken. Dat we deze instrumenten hebben, is grotendeels te danken aan
de visie en inspanningen van Oscar van Hemel. Hij is mede daarvoor, op 25 juni jongstleden, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Tot onze droevenis is hij 25 september overleden. Wij richten onze aandacht ditmaal op het gewicht van kinderen bij de geboorte. Hoewel dat niet tot wereldschokkende inzichten leidt, zijn er toch aspecten
die rapportage in deze rubriek waard maken.