In eerdere afeveringen van deze rubriek hebben we aandacht gegeven aan perinatale sterfte in relatie tot zwangerschapsduur, in relatie tot de interventies aan het begin van de baring en met betrekking tot aterme stuitligging. De maatschappelijke discussie over 24-uurszorg stimuleert ons om ook nauwkeurig te kijken naar de verschillen tussen dag en nacht in de kans op perinatale sterfte. In het bijzonder zijn wij natuurlijk geïnteresseerd in aanwijzingen dat verschillen in de kans op perinatale sterfte tussen dag en nacht kunnen worden gerelateerd aan verschillen in de kwaliteit van zorg.