De LVR2 voor 2010 is (later dan gewoonlijk) gepubliceerd. Wij nemen de gelegenheid om veranderingen te belichten voor onderwerpen die eerder in deze rubriek aan de orde zijn geweest. Deze onderwerpen hebben betrekking op de organisatie, de casemix, het beleid en het resultaat van de tweedelijns verloskundige zorg.